Matura 2023

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

Uczniowie klas czwartych

Liceum Ogólnokształcącego

składają deklarację do dyrektora szkoły

deklarację wstępną – do 2 października 2023 r.

deklarację ostateczną – do 7 lutego 2024 r.

Absolwenci

Liceum Ogólnokształcącego

składają deklarację do dyrektora szkoły

deklarację wstępną (nieobowiązkowo) – do 2 października 2023 r.

deklarację ostateczną – do 7 lutego 2024 r.

Absolwenci

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego

składają deklarację do dyrektora OKE

do 7 lutego 2024 r.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązującej w roku szkolnym 2023/2024, w tym informacje o opłatach za egzamin maturalny.
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555