Obiady w roku szkolnym 2022/2023


OBIADY – firma gastronomiczna “U Barbórki”

Koszt obiadu:

(zupa + II danie) wynosi 16,00 zł

tylko zupa – 8,50 zł

tylko II danie – 12,50zł

Obiady dostarczane są do stołówki szkolnej przez firmę gastronomiczną U “Barbórki”,

ul. Nadmeńska27, 05-230 Kobyłka, 22 428-19-08


ZAMAWIANIE OBIADÓW

do godziny 10:00 (danego dnia obiadowego).
Obiad można zamówić osobiście w sekretariacie szkoły lub telefonicznie, numer telefonu: 22 839 08 40 lub 502 761 555 (także SMS*),
*Wiadomość powinna zawierać: Imię i nazwisko ucznia, „karnet miesięczny” lub datę obiadu, rodzaj obiadu (zupa, II danie, zupa + II danie)

ODWOŁANIE OBIADU

(konieczny zwrot kartki obiadowej):

do godziny 10:00 (danego dnia obiadowego).
Obiad można odwołać osobiście lub telefonicznie, numer telefonu: 22 839 08 40 lub 502 761 555 (także SMS*).
*Wiadomość powinna zawierać: Imię i nazwisko ucznia, „odwołanie obiadu” + datę.


• Należności za wszystkie prawidłowo

(informacja zgłoszona osobiście lub telefonicznie+ zwrot kartki obiadowej)

zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat.

• Nieobecności ucznia na obiedzie zgłoszone po  terminie nie będą uwzględniane.


PŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
• Płatności za obiady (karnet miesięczny) można dokonać gotówką (w sekretariacie) lub przelewem (należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres sekretariat@archutowski.edu.pl ) na konto do 28-go poprzedniego miesiąca:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. R. Archutowskiego
ul. Dewajtis 3; 01-815 Warszawa

NOWE KONTO DO WPŁAT ZA INTERNAT I OBIADY
PKO BP 89 1020 1185 0000 4202 0308 3755

W tytule należy wpisać: obiady na miesiąc …, imię i nazwisko ucznia.

Pojedyncze obiady można kupić wyłącznie w sekretariacie szkoły.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555