Dobry start

Rekrutacja 2022/2023

Informacje

Dni otwarte dla kandydatów:
informacje wkrótce

 

Spotkanie z dyrekcją
i zaprezentowanie oferty dydaktyczno-wychowawczej
 
informacje wkrótce

Profil humanistyczny

j.polski
j. angielski
historia lub historia sztuki

Profil matematyczny

matematyka
j. angielski
fizyka lub geografia

Profil przyrodniczy

biologia
j. angielski
chemia lub geografia

Internat

dla chętnych

Dzielą Cię od nas 3 proste kroki

1

Wypełnienie wniosku

Pobranie i wypełnienie wniosku przez kanydata

2

Złożenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do dnia 20 czerwca 2022r.

3

Potwierdzenie

Otrzymasz od nas potwierdzenie złożenia wniosku rekrutacyjnego.

MUST HAVE LIST

  • wniosek rekrutacyjny
  • zobowiązania, zgody, oświadczenia
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • ryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • wyciąg z aktu urodzenia (kserokopia)
  • 2 podpisane fotografie

do pobrania

Terminy

  Start Koniec
Publikacja wniosku 16 maja
Składanie wniosku 16 maja 20 czerwca
     

Gdzie należy złożyć dokumenty ?

dokumenty można składać w godzinach pracy sekretariatu w dni robocze w godzinach 8.00 15.00, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
im. bł. ks. Romana Archutowskiego
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 3

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555