Matura 2022 – deklaracje przystąpienia do egzaminu

Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu odpowiednio dyrektorowi macierzystej szkoły albo dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w określonych poniżej terminach.

Uczniowie klas trzecich

Liceum Ogólnokształcącego

składają deklarację do dyrektora szkoły

deklarację wstępną – do 30 września 2021 r.

deklarację ostateczną – do 7 lutego 2022 r.

Absolwenci

Liceum Ogólnokształcącego

składają deklarację do dyrektora szkoły

deklarację wstępną (nieobowiązkowo) – do 30 września 2021 r.

deklarację ostateczną – do 7 lutego 2022 r.

Absolwenci

Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego

składają deklarację do dyrektora OKE

do 31 grudnia 2022 r.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022, w tym informacje o opłatach za egzamin maturalny.
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555