Obiady w roku szkolnym 2021/2022


OBIADY – firma gastronomiczna LUNA

Koszt obiadu (zupa + II danie) wynosi 15,00 PLN.
Obiad wydawany jest w zestawie (zupa + II danie), nie ma możliwości wykupienia tylko zupy lub tylko II dania.
Obiady dostarczane są do stołówki szkolnej przez firmę gastronomiczną LUNA, Jerzy Cacko, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel. 22 561 89 75


ZAMAWIANIE OBIADÓW:

do godziny 10:00 (danego dnia obiadowego).
Obiad można zamówić:

– osobiście w sekretariacie szkoły,
– telefonicznie, numer telefonu: 22 839 08 40 lub 502 761 555 (także SMS*),
*Wiadomość powinna zawierać: Imię i nazwisko ucznia, „karnet miesięczny” lub datę obiadu

ODWOŁANIE OBIADU (konieczny zwrot kartki obiadowej):

do godziny 10:00 (danego dnia obiadowego).
Obiad można odwołać:

– osobiście w sekretariacie,
– telefonicznie, numer telefonu: 22 839 08 40 lub 502 761 555 (także SMS*), , 
*Wiadomość powinna zawierać: Imię i nazwisko ucznia, „odwołanie obiadu” + datę.

• Należności za wszystkie prawidłowo (informacja zgłoszona osobiście lub telefonicznie+ zwrot kartki obiadowej) zgłoszone nieobecności będą odliczane i zaliczane na poczet przyszłych opłat.
• Nieobecności ucznia na obiedzie zgłoszone po  terminie nie będą uwzględniane.

PŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
• Płatności za obiady (karnet miesięczny) można dokonać gotówką (w sekretariacie) lub przelewem na konto do 28-go poprzedniego miesiąca:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. R. Archutowskiego
ul. Dewajtis 3; 
01-815 Warszawa


NOWE KONTO DO WPŁAT ZA INTERNAT I OBIADY


PKO BP 89 1020 1185 0000 4202 0308 3755

W tytule należy wpisać: obiady na miesiąc …, imię i nazwisko ucznia.

Pojedyncze obiady można kupić wyłącznie w sekretariacie szkoły.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach

ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa

tel. 22 839-08-40; kom. 502 761 555